Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Tietoturva PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Administrator   
19.11.2008 17:59

Huhtikuussa 2007 voimaan tullut laki sähköisestä lääkemääräyksestä määrää, että "apteekkarin tulee antaa kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista sekä huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta potilastietoja käsiteltäessä." Lisäksi apteekilla on oltava seuranta- ja valvontatehtävää varten nimettynä tietosuojavastaava.

Uusi lakiin perustuva vaatimus edellyttää kattavan apteekkia koskevan tietoturvallisuussuunnitelman laatimista ja toimeenpanemista. (Lääkelaitos 31.7.2007)

Tietoturvaan liittyy useita eri osa-alueita, kuten hallinnollinen tietoturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, fyysinen tietoturvallisuus, tietoliikenneturvallisuus, ohjelmistoturvallisuus, käyttöturvallisuus, tietoaineistoturvallisuus ja laiteturvallisuus. Näiden osa-alueiden huomioonottaminen apteekin tietoturvasuunnitelmassa vaatii laaja-alaista ymmärrystä tietoturva-asioissa. Me Provanomilla voimme auttaa laatimalla sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisen, kattavan tietoturvasuunnitelman apteekillesi. Yhdistämällä proviisori Anne Varjon tuntemuksen apteekkialasta ja järjestelmäasiantuntija Jani Varjon ymmärryksen tietoteknisistä tietoturvan osa-alueista oleelliset tietoturvan osa-alueet tulevat otetuksi huomioon.

Tarjoamme myös tietoturvaan liittyvää koulutusta paikan päällä apteekissasi. Koulutuksessa huomioidaan sähköisen lääkemääräyksen vaatimukset sitä mukaa, kun niistä saadaan tietoa.

 

Provanom Oy tarjoaa apteekkien tietoturvavastaaville keskustelualueen, joka helpottaa tietoturva-asioissa verkostoitumista. Foorumi vaatii rekisteröitymisen ja hyväksynnän foorumin ylläpidolta (Provanom Oy), jotta tietoturvallisuus voidaan varmistaa. Saatamme ottaa yhteyttä varmistaaksemme henkilöllisyytesi.

Viimeksi päivitetty 11.01.2010 12:24
 

Tietoturva